3. konference Naše příroda 2017: Příroda ve městě

4 3. konference Naše příroda 2017: Příroda ve městě ????Abstrakta PŘÍRODA VE MĚSTĚ I. Jak a proč se ptáci stěhují do měst? prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Katedra zoologie, UP Olomouc) Urbanizace je – hned po globální změně klimatu – jedním z hlavních celosvětových tren‑ dů, které vidíme v současném světě. Po roce 2010 městské obyvatelstvo v globálnímměřítku dokonce už převažuje nad mimo‑městským. Do měst se však nestěhují jen lidé. Nejnápadnějšími a relativně nejlépe prozkoumanými organismy měst jsou ptáci. Ve městech některé druhy do‑ sahují i mnohonásobně vyšší hnízdní hustoty než mimo města – u vrabce domácího asi 100krát. Tyto změny jsou dynamické, např. v Olomouci pozorujeme nárůst počtu holubů hřivnáčů, droz‑ dů kvíčal či lejsků šedých. Městské prostředí pro tyto přistěhovalce poskytuje podmínky, které se podstatně liší od okolní krajiny: průměrná teplota ve větších městech je i o několik stupňů Celsia vyšší než v okolí (efekt městského tepelného ostrova) a navíc jsou zde asi o třetinu vyšší sráž‑ ky. To vede k delší vegetační sezóně, mírnějším podmínkám v zimě a to i v důsledku přikrmování člověkem. Některé druhy ptáků z toho umí tě‑ žit, zvláště ty, které dokáží přítomnost člověka tolerovat (např. drozdovití), jiným tyto výhody nejsou dostupné právě proto, že tyto druhy mají silnější antipredační chování a jsou proto i plašší před člověkem (např. lejsci kromě lejska šedé‑ ho). Městští ptáci prodělávají řadu proměn své hnízdní biologie, což je dáno jejich vyšší hnízdní úspěšností. Nicméně ekologické vztahy ve měs‑ tech jsou komplikované – právě vyšší hnízdní úspěšnost je v nápadném kontrastu se zvýšeným výskytem predátorů ptačích hnízd ve městech, tzv. predátorský paradox. Nicméně nejzajímavější je asi následující paradox: o městských ptácích, tedy o těch, které máme přímo pod nosem, ví‑ me zatím velice málo. Většina studií ptáků totiž probíhala až do nedávné minulosti mimo města, nejčastěji v hospodářských lesích, polních kultu‑ rách nebo v rákosinách. Města byla donedávna přehlížena: vždyť 90 % článků o městských ptá‑ cích, které v historii vyšly (přes 1000 prací), bylo zveřejněno až v posledním desetiletí! Nic než křoví / botanik v říši divů (vegetační příběh městské periferie střední Evropy) Mgr. Jan Albert Šturma (Fond dalšího vzdělávání, projekt Místa zblízka, City Upgrade)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=