3. konference Naše příroda 2017: Příroda ve městě

16 3. konference Naše příroda 2017: Příroda ve městě ????Abstrakta PŘÍRODA NA NAŠICH ZAHRADÁCH Živá zahrada Ing. Petr Stýblo, Kateřina Landová ČSOP Kdy a proč ježky zachraňovat? Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D. Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy Ježci jsou neodmyslitelnou součástí české přírody. Na území České republiky žijí dva dru‑ hy – ježek západní a ježek východní. Jejich areály rozšíření se překrývají, avšak zdá se, že se navzá‑ jem nekříží. Ježci jsou běžně se vyskytujícími se živočichy, avšak v některých částech Evropy dochází k jejich úbytku. I v České republice může být jejich „běžnost“ nadhodnocena, častěji se totiž vyskytují v okolí lidských sídel než ve „volné“ přírodě. Ježci totiž ke svému životu potřebují roz‑ manitou krajinu, s malými houštinami, remízky, živými ploty a menšími travnatými plochami. Tento jejich původní biotop dnes ale v moder‑ ní zemědělské krajině najdeme už jen vzácně, a proto se ježci stahují do okolí lidských sídel a do zahrad. Ježkům v blízkosti lidských sídel hrozí mnoho nebezpečí. Velmi často hynou pod koly aut a jsou zraňováni či zabíjeni také zahradní technikou, především strunovými sekačkami. Nebezpečí jim hrozí i ze strany psů. Další nástrahy pro ně představují lidské odpadky, ploty, nezakryté výkopy, zahradní jezírka a nebezpečné látky, např. různé jedy, insekticidy apod. Kromě těch‑ to nepřirozených nepřátel ježky také ve velké míře sužují přirození nepřátelé – parazité. Tyto faktory jsou pravděpodobně zodpovědné za to, že ježci jsou jedněmi z nejčastějších pacientů záchranných stanic. Ježkům můžeme pomoci dvěma způsoby. Můžeme jim zpřístupnit zahrady a vytvořit jim tam takové podmínky, aby tam našli úkryty a po‑ travu a aby tam na ně nečekalo žádné smrtelné nebezpečí. Typická „ježčí zahrada“ obsahuje husté keře, vysokou trávu, hromady dřeva a je prostá všech jedů hubících živočichy. Další for‑ mou pomoci je pomoc nemocným a zraněným jedincům a pomoc osiřelým mláďatům. Tuto práci provádí záchranné stanice. Do záchranných stanic se však ježci dostávají skrze své nálezce, a tak je důležité rozpoznat, který ježek potřebuje pomoc. Navzdory všem uváděným „ježčím ka‑ lendářům“ a tabulkám s potřebnými hmotnostmi existuje jedno spolehlivé pravidlo: najdeme‑li ježka ve dne, je s ním vždy něco v nepořádku. Ježek je živočich s noční aktivitou a je‑li aktiv‑ ní ve dne, je to varovné znamení. Potvrzují to i zkušenosti z naší záchranné stanice. Naprostou většinu ježků, kteří se do stanice dostali, našli jejich nálezci ve dne a téměř všem vždy něco

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=