generální partner

hlavní partner

24. 11. 2020 / Olomouc

TÉMA:

LOUKY, PASTVINY, TRÁVNÍKY …

Oficiálně se tomu říká trvalé travní porosty. Čímž rozhodně není řečeno, že by tam měla růst jen tráva. Naopak; čím více jiných druhů rostlin se v nich nalézá, tím jsou ochránci přírody i spousty živočichů nadšenější.

I zde platí to, o čem se na konferencích Naší přírody bavíme takřka každoročně - není louka jako louka, není pastvina jako pastvina a není trávník jako trávník. Pastva může být vhodným nástrojem ochranářského managementu, ale také naprosto devastujícím způsobem hospodaření. Rozdíl mezi květnatou loukou a "plantáží na trávu" pozná každý laik. Lze sladit požadavky ochrany biodiverzity a zemědělské hospodaření? A jak uchovat spousty cenných nelesních ploch, na nichž se dnes hospodařit nevyplatí? Lze vrátit louky tam, kde v minulosti zmizely, ať již proto, že byly rozorány, nebo beznadějně zarostly hustým křovím?

Specifickým případem, v posledních letech se s postupující klimatickou změnou dostávající stále více do hledáčku odborníků i veřejnosti, jsou pak městské trávníky. Mohou být tím, co zpříjemňuje klima měst v horkých létech, mohou být oázami biodiverzity mezi domy, ale...

O tom všem bychom chtěli mluvit na letošní konferenci Naší přírody. Přijďte si poslechnout, potkat se se zajímavými lidmi, přispějte svými zkušenostmi a postřehy.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

24. listopadu 2020, Clarion Congress Hotel Olomouc

(Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc)

REGISTRACE:

do 17. 11. 2020 (nebo do naplnění kapacity)

REGISTRAČNÍ POPLATEK:

  • při registraci do 30. 9. 2020500 Kč / 850 Kč*
    *cena včetně předplatného časopisu Naše příroda na rok 2021
  • při registraci od 1. 10. 2020600 Kč / 950 Kč*
    *cena včetně předplatného časopisu Naše příroda na rok 2021

POŘADATEL:

Naše příroda z.s., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, www.nasepriroda.cz

KONTAKTY:

Organizace a registrace

Mgr. Kateřina Dostálová, dostalova@nasepriroda.cz, +420 775 855 572

Program a spolupráce

Mgr. Vendula Pávková, pavkova@nasepriroda.cz, +420 777 714 679

Pořadatel:

Naše příroda, z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Program a spolupráce: Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz, +420 777 714 679

Organizace a registrace: Mgr. Kateřina Dostálová
dostalova@nasepriroda.cz, +420 775 855 572

Spolupracujeme:

 

Foto v podkladu:

Foto Jan Miklín

www.janmiklin.cz