Dne 28. 11. 2018
se v  Olomouci konala

TÉMA:

Biodiverzita
zemědělské krajiny

4. konference Naše příroda / 28. listopadu 2018 / OLOMOUC
Téma: Biodiverzita zemědělské krajiny

Zemědělské pozemky tvoří více jak polovinu výměry České republiky. Zemědělská krajina, to však nejsou jen pole, louky, pastviny, sady a vinice, ale i drobné prvky mezi nimi jako meze, polní cesty, strouhy či remízky. Zemědělská krajina se vyvíjela tisíce let. Svojí pestrou mozaikou nabídla vhodné životní podmínky spoustě druhů rostlin a živočichů, které o svoje původní biotopy činností lidí přišly. Zemědělská krajina se tak postupně vyvinula v území s velmi vysokou biodiverzitou, v území klíčové pro přežití řady druhů evropské fauny a flóry. Jenže za posledních sto let je vše jinak. Zemědělství je dnes v mnoha případech spíše průmyslovým odvětvím než hospodařením v krajině. V důsledku jeho intenzifikace, používání stále většího množství nejrůznějších chemických prostředků, stále větší a výkonnější techniky či slučování drobných pozemků do ohromných jednolitých ploch, a na druhé straně opouštěním a následným zarůstáním pozemků, kde takto z různých důvodů hospodařit nelze, je dnes řada druhů vázaných na zemědělskou krajinu na pokraji vyhynutí. A nejde zdaleka jen o ptáky či motýly, kteří jsou výkladní skříní tohoto problému. Jak na tom různé druhy zemědělské krajiny v současné době jsou a co můžeme dělat pro jejich záchranu? O tom byla 4. konference Naší přírody, které se zúčastnilo bezmála 300 posluchačů.

Všem moc děkujeme a těšíme se na příští setkání!

Termín a místo konání

28. listopadu 2018, Clarion Congress Hotel Olomouc
(Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc)

Pořadatel:

Naše příroda z.s., Lazecká 297/51, Olomouc, 77900

Koordinátor akce:

Mgr. Vendula Pávková, pavkova@nasepriroda.cz, +420 777 714 679

zpět na
aktuální konferenci

generální partner

hlavní partner

ZÁŠTITA

Pořadatel:

Naše příroda z. s.
Lazecká 297/51, 779 00  Olomouc

Kontakty:

Organizační zajištění a registrace:

Mgr. Vendula Pávková
pavkova@nasepriroda.cz
+420 777 714 679

 

Spolupracujeme:

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI :